• spark
  • spark
  • spark
  • spark
  • spark

Spark (200) code 5001

spark

Attributes:
وضعیت: Condition:
Special
سال تولید: Year:
1990
Introduction

charmilles roboform 200

Specification:
در این قسمت می توانید مشخصات سیستم مربوطه را مشاهده نمائید.
In this section, you can see the specifications of the relevant system.
نمای کلی
مدل:
Roboform200
سال:
1990
کشور:
swiss
مبدا ورود دستگاه:
swiss
وضعیت:
special
کنترلر
برند:
Charmilles cnc control
محورها
تعداد محور:
3
کورس X:
320
کورس Y:
220
کورس Z:
190