• spark
  • spark4000
  • spark4000
  • spark4000
  • spark4000

Spark (4000) code 5000

 spark

Attributes:
وضعیت: Condition:
Special
سال تولید: Year:
1988
Introduction

roboform 4000

Specification:
در این قسمت می توانید مشخصات سیستم مربوطه را مشاهده نمائید.
In this section, you can see the specifications of the relevant system.
نمای کلی
مدل:
Roboform 4000
سال:
1988
مبدا ورود دستگاه:
swiss
وضعیت:
special
کنترلر
برند:
CHARMILLES
محورها
تعداد محور:
4
کورس X:
450
کورس Y:
320
کورس Z:
410