چطور یک ماشین آگهی کنیم؟!!

  • ماشین یا ابزار آلات شما را در اولین فرصت و رایگان در معرض نمایش قرار می دهیم.
  • لطفا تصاویر در کادر افقی ، با نور و کیفیت مناسب بارگذاری گردد.
  • عکس ها با حد اکثر حجم 1 مگابایت قابل بارگذاری هستند.
  • به صحت اطلاعات وارد شده دقت نمایید.
  • برای نمایش اطلاعات ماشین شما هیچ گونه هزینه ای در نظر گرفته  نشده لذا از پرداخت هر گونه وجه با هر عنوان برای ثبت و نمایش آگهی خودداری  نمایید و در صورت مواجه با مسئولین سایت تماس حاصل فرمایید.
  • در صورتی که پس از یک روز کاری آگهی شما مورد تایید قرار نگرفت یا مردود گردید میتوانید دوباره در سایت اقدام به درخواست مجدد نمایید  یا با دفتر مجموعه تماس حاصل نمایید.
  • شما میتوانید علاوه بر ماشین آلات درخواست آگهی ابزار آلات خود را   نیز ارسال نمایید.(کافیست گزینه ماشین آلات یا ابزار آلات را درانتخاب نمایید.)
  • سایت در قبال ماشین یا ابزار شما مسئولیتی ندارد.

ماشین آلاتابزارآلات