ردکردن این

نازل

تمایل برای خرید این ماشین را دارید؟
با ما تماس بگیرید!
یا با تکمیل فرم امکان تماس را برای ما مهیا کنید.
  • ابزار نازل با تمامی کد های زیر موجود میباشد

HK 10-HK12-HK15-HK17-HK20-HK25-HK30- NK 25-15-NK12-15-NK20-15-NK 10-15-NK25-20-NK17-15-NK30-17-NK30-20-NK20-20

فروشنده

فرا CNC

شماره دفتر

021-66789002

شماره همراه

مهندس نایینی : 09122049001 مهندس مرتضوی : 09121908131

آدرس فروشنده

دفتر مرکزی: بزرگراه فتح، خیابان فتح 11، نبش گلبون 11 شرقی، پلاک 41 شعبه اول: شهر قدس، شهرک صنعتی زاگرس، 30متری زاگرس، پلاک 105